Selecteer een pagina

Projectondersteuning beveiliging

 Projectondersteuning

Onze teams staan klaar om uw projecten in debeveiliging te ondersteunen of compleet uit te voeren. Wij hebben diverse vakspecialisten in onze team zitten. Ons team bestaat uit beveiligers, hoofdbeveiligers, projectmanagers, belaiemdewerkers, hosten en hostessen, facilitair personeel.

Vakspecialisten

Wij bieden in Nederland wonende Beveiliging zelfstandigen en vakspecialisten de mogelijkheid aan om via ons platform in projectverband opdrachten uit te voeren. Deze samenwerking wordt contractueel vastgelegd, inclusief de afspraken betreffende werkzaamheden.

Wij binden onze zelfstandige teamleden door hen de nodige ondersteuning te bieden. Zo ondersteunen wij onze zelfstandigen en teamleden bij hun administratie. Maar bieden wij onze leden ook de nodige scholing en andere begeleidingsmogelijkheden aan.

Aansturing projectmedewerkers

Vooraf aan het project ondertekenen wij samen met uw een projectovereenkomst. Hierin staan genoemd de onderlinge afspraken en tevens hoe en door wie onze teamleden worden aangestuurd. Zowel u als onze teamleden krijgen een vast contactpersoon aangewezen gedurende een project.

Ons team zelfstandigen wordt voor algemene zaken aangestuurd door onze planner. En op het werk begeleid door de projectmanager en of de meewerkende voorman, afhankelijk van de gemaakte afspraken.

Kwaliteitsborging

Onze service en kwaliteit die wij nastreven bereiken we door de gemaakte afspraken en contracten na te komen en controle uit te voeren op ons opgeleverd werk.

Stel je vraag hier